Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Uddannelse, kurser og hovedeftersyn​

Hovedeftersyn

Det lovpligtigt Hovedeftersyn udføres i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med efterfølgende ændringer/tilføjelser.

Certificerede truckmontører

For af opnå en høj ensartet kvalitet mht. til udførelsen af hovedeftersyn som er et hovedformål for GAFSAM´s virke – det er vores DNA – har alle GAFSAM truckmontører gennemgået et grundlæggende 3-dages Hovedeftersynskursus, hvor GAFSAM´s hovedeftersynsmappe og tilhørende tjekliste er kursusmateriale. 

Hovedeftersynsmappen bliver herefter truckmontørens faste følgesvend/opslagsværk. Det 3-dages Hovedeftersynskursus afsluttes med både en praktisk og en teoretisk prøve, som begge skal bestås.

Herefter gennemgår alle GAFSAM truckmontører hver 24. måned en opdateringstest, det er en virtuel test (som skal bestås). Testen sikrer at den enkelte truckmontør til enhver tid besidder al nødvendig og nyeste viden, for at kunne udføre et Hovedeftersyn efter gældende forskrifter.

Hovedeftersynskurset foregår på og i samarbejde med HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (Tidl. Aars Tekniske Skole), som også forestår opdatering af truckmontørernes Hovedeftersynsmappe, når der sker ændringer i bekendtgørelser/forskrifter.

Den virtuelle opdateringstest foregår ligeledes i samarbejde med HEG´s, idet sker på deres platform.

Alle GAFSAM montører er udstyret med et ID-kort med montørens navn, billede, firmanavn og gyldighedsdato.

Når et hovedeftersyn er gennemført og gaffeltrucken/warehouse er godkendt, bliver den pågældende forsynet med et GAFSAM mærkat så viser, hvornår maskinen har fået foretaget Hovedeftersyn og hvornår den igen skal have udført et nyt Hovedeftersyn.

For hver enkelt enhed der er udført Hovedeftersyn på, udfylder truckmontøren en Tjekliste som indehaveren får som dokumentation.

En ejer af gaffeltrucken/warehouse skal altid kunne dokumentere hvornår seneste Hovedeftersyn er foretaget og resultatet af Hovedeftersynet.​

Gafsam

CVR: 21153982

Kokholm 3A, 1.mf.
6000 Kolding

Telefon:

39 27 00 87

E-mail:

info@gafsam.dk